ทริปเที่ยวยุโรป นอร์ทมาซิโดเนีย ประวัติ เป็นอย่างไร?

ทริปเที่ยวยุโรป นอร์ทมาซิโดเนียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนีย เป็นรัฐอิสระบนคาบสมุทรบอลข่าน ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อประเทศแห่งนี้ไม่ได้ เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นกรีซ แต่เป็นกลุ่มประเทศที่แยกตัวออกมา หลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นเอง เริ่มมีการวาง กำหนดพรมแดนอย่างชัดเจน

ประเทศแห่งนี้เริ่มต้นมาจาก สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย ที่ให้การยอมรับประเทศมาซิโดเนีย ที่ถือว่าเป็นชาวสลาฟเชื้อสาย มาซิโดเนีย เป็นชนชาติที่ต่างจากยูโกสลาเวียนั้นเอง

และในปี ค.ศ. 1991 ได้แยกตัวออกจากสหพันธ์สาธารณรัฐสังคม นิยมยูโกสลาเวีย หลังจากที่แยกตัวเองออกมาเป็นประเทศแล้ว ก็ได้เกิดความขัดแย้งครั้งใหม่ กับประเทศใกล้เคียงอย่างกรีซ

ที่มีอนาเขตทางตอนใต้ติดกัน จากข้อพิพากนี้เองที่เกี่ยวกับชื่อ มาซิโดเนีย ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแคว้นๆหนึ่งของกรีก จึงทำให้ประเทศนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น นอร์ท  มาซิโดเนีย ที่เรารู้จักกันนั้นเอง

ครั้งหนึ่งในอดีตดินแดนในแถบนี้นั้น มีอารยธรรมกรีกเป็นจุดศูนย์กลาง ของบริเวณดินแดนแห่งนี้นั้นเอง โดย อาณาจักรที่สร้างชื่อให้กับโลก และเกียรติยศให้ผู้คนจดจำมาถึงปัจจุบันนั้นคือ

พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ที่ครั้งหนึ่งเคยพิชิตดินแดน เปอร์เซียที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ยุคโบราณเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีอาณาเขตแดน ตั้งแต่บริเวณคาบสมุทรบอลข่าน

ยาวไปจนถึงอินเดียนั้นเอง จากความยิ่งใหญ่ในอดีตนั้นเอง ทำให้ชื่ออาณาจักรนี้ เป็นสิ่งๆหนึ่งที่ชาวกรีซต่างภาคภูมิใจในอดีต จึงกลายมาเป็นข้อพิพากในการตั้งชื่อนั้นเอง จนกระทั่งวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รัฐบาลมาซิโดเนียและรัฐบาลกรีซ ได้ทำข้อตกลงร่วมกัน จากข้อพิพากเรื่องชื่อประเทศ ทำให้ปัญหาทั้งหมดได้ยุติลงนั้นเอง จึงทำให้สาธารณรัฐนอร์ทเอง ได้รับการยืนยันจากประเทศรอบข้างนั้นเอง

ทริปเที่ยวยุโรป

ทริปเที่ยวยุโรป นอร์ทมาซิโดเนียมี ความสำคัญอย่างไรในอดีต

ดินแดนในแถบนี้นั้นเอง ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้น เริ่มมีชุมชนเกิดขึ้นจาก ผู้คนที่เลี้ยงสัตว์ตามที่ราบ ตอนกลางของประเทศกรีซนั้นเอง จนกระทั่งเริ่มมีการอยู่รวมกัน เป็นจำนวนมากจนเกิดเป็นชุมชน และนครรัฐขึ้นมานั้นเอง ด้วยที่ตั้งของประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย พื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของ อาณาจักรมาซิโดเนีย

ที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้ทางปัญญา หรือแม้กระทั่งทางการทหารนั้นเอง ที่ทำให้กองทัพทั่วทั้งโลกตอนนั้น ต้องยอมรับในความแข็งแกร่งนั้นเอง

จนกระทั่งมาถึงยุคโรมัน ได้เริ่มแผ่ขยายอิทธิพล มาทางกรีซและได้สู้รบกันเป็นเวลานาน จนในที่สุดโรมันได้ยึดครองดินแดน ทั้งหมดของกรีกได้ในที่สุดนั้นเอง รวมถึงประเทศรอบข้างอย่าง

แบลแกเรีย หรือยูโกสลาเวียนั้นเอง ที่ในอดีตเป็นเพียงดินแดนที่ติดกัน และได้ถูกใช้เป็นเมืองท่าพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้การปกครองอาณาจักรโรมันนั้นเอง โดยในยุคหลังๆเอง

ที่เริ่มมีการขีดเส้นแบ่งพรมแดนประเทศ ทำให้ดินแดนในแถบนี้ที่เคย อยู่ภายใต้การปกครองอย่างเป็นปึกแผ่น ได้แยกตัวออกมาเป็นประเทศต่างๆ ตามการปกครองในอดีตที่เป็นรัฐๆนั้นเอง

จากรัฐก็ได้เริ่มพัฒนากลายมาเป็นประเทศ และสามารถเอาตัวรอดได้ ถึงแม้จะเป็นเพียงประเทศเล็กๆเท่านั้นเอง แต่ด้วยวิทยาการต่างๆ รวมถึงระบบเศรษฐกิจต่างๆ

ล้วนมาจากการส่งต่อจากอดีต ที่ทำให้ประเทศแห่งนี้ยังคงยืนหยัดได้ด้วยท่ามกลาง ประเทศขนาดใหญ่ที่มีพรมแดนชิดกันนั้นเอง ปัจจุบันนั้นถึงแม้นอ์รทมาซิโดเนีย จะเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่ได้ไม่นาน

แต่ก็แฝงไปด้วยความน่าสนใจหลายอย่าง ที่ชวนให้ผู้คนต่างเดินทาง มาท่องเที่ยวยังประเทศแห่งนี้ ที่นับว่ามีอะไรมากมาย เกินกว่าขนาดประเทศของตนนั้นเอง

นอร์ทมาซิโดเนีย สถานที่ท่องเที่ยว เป็นอย่างไร?

นอร์ทมาซิโดเนีย เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ มาอย่างยาวนานถึงบุคคล ที่เป็นรู้จักของคนทั่วโลกอย่าง พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ที่เป็นผูิพิชิตอาณาจักรเปอร์เซ๊ยนั้นเอง นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ ธรรมชาติป่าเขาทางโซนยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ อันเป็นที่ขึ้นชื่อของที่นี้ด้วยเช่นกัน สถานที่แรกคือ สโกเปีย ( Skopje ) เป็นเมืองหลวงของประเทศ

นอร์ทมาซิโดเนีย ที่ในอดีตนั้นเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศ เซอร์เบีย และ แบลแกเรีย ก่อนที่จะเกิดการแยกตัวออก มาเป็นประเทศใหม่ดั่งทุกวันนี้นั้นเอง เมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศเลยทีเดียว โดยใจกลางของเมืองมีรูปปั้น พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ขี่ม้า อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้ ที่ถือว่ามีประวัติศาตร์ยาวนานกว่า 4.000 ปีเลยทีเดียว

อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ที่รวบรวมบันทึกทางประวัติศาสตร์ ของประเทศนี้เอาไว้ สามารถเดินชมวัตถุทางประวัติศาสตร์ และงานศิลปะต่างๆ อีกทั้งเมืองแห่งนี้ยังมีสถาปัตยกรรม ที่ร่วมสมัยกันระหว่างโซนเมืองเก่า

และย่านสมัยใหม่ ที่อยู่ร่วมกันถึงแม้เวลา จะผ่านมานานขนาดไหน โซนเมืองเก่าก็ยังคงได้รับการอนุรักษ์ เพื่อเป็นสมบัติของชาตินั้นเอง สถานที่ต่อไปคือ อุทยานแห่งชาติกอร์เบีย ที่แห่งนี้มีฉายาว่า ป่าลึกลับแห่งสเปน

เพราะด้วยบรรยากาศต้นไม้ใหญ่ และหมอกที่ปกคลุมไปทั้งป่า ทำให้ดูเหมือนอยู่ ในหนังสยองขวัญซะเรื่องเลยทีเดียว อุทยานนี้ตั้งอยู่ที่เมืองอลาวา และเมืองวิซคายา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 20,016 ไร่

อุทยานแห่งนี้นับว่าเหมือนป่าลึกลับอันกว้างใหญ่นั้นเอง ด้วยมนต์เสน่ห์ความน่ากลัวนั้นเอง ทำให้เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวแปลกๆ ที่แห่งนี้จะทำให้คุณต้องชอบอย่างแน่นอน เราไปกันต่อที่

อุทยานแห่งชาติมาฟโรโว อุทยานแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1949 ด้วยพื้นที่กว่า 731 ตารางกิโลเมตร ที่แห่งนี้อุดมไปด้วยภูเขาป่าไม้ มีแม่น้ำขนาดใหญ่ตัดผ่าธรรมชาติทั้งสองฝั่ง ที่ตั้งอุทยานอยู่ทางทิศตะวันตกเฉัยงเหนือของประเทศ

ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองกอสทิวาร์ ( Gostivar ) จุดสูงสุดของที่นี้คือ ยอดเขาโครับ ( Korap – Spitze ) เป็นยอดเขาที่มีความสูงกว่า 2,764 เมตร หรือคิดเป็น 9,063 ฟุตนั้นเอง ความสวยงามของที่นี้ เป็นอีกหนึ่งการพักผ่อน

ที่เป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทาง มาเที่ยวประเทศนี้นั้นเอง สถานที่สุดท้ายคือ Samuel ‘s Fortress ปราสาทซามูเอล ที่เก่าแก่ของประเทศนี้ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 ตั้งใกล้กับเขตเมืองเก่าอย่าง Ohrid

แห่งนี้นับว่าเป็นที่ทางประวัติศาสตร์ ที่มีการกล่าวถึง กษัตริย์ซามูเอล แห่งเบลแกเรีย ได้ประทับอยู่ที่ป้อมแห่งนี้นั้นเอง ด้วยที่ตั้งนั้นอยู่ริมทะเลสาบ Ohrid Lake อันเป็นจุดยุทธศาสตร์ในอดีตนั้นเอง

ภายในมีการเก็บรวบรวมวัตถุโบราณ และหน้ากากทองคำ ที่ถูกทำขึ้นในสมัยช่วงต้นยุคกลางนั้นเอง โดยรอบของป้อมแห่งนี้นั้น มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นเมืองได้โดยรอบ

รวมถึงทะเลสาบที่สำคัญอีกแห่ง ของประเทศนี้เลยทีเดียว สถานที่ท่องเที่ยวของนอร์ทมาซิโดเนีย ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังคงมีสถานที่มากมาย ที่แฝงไปด้วยประวัติศาสตร์และธรรมชาติมากมาย ที่อยู่ร่วมกับผู้คนในดินแดนนี้มาอย่างยาวนานนั้นเอง

ทริปเที่ยวยุโรป

ปัจจุบันนอร์ทมาซิโดเนียเป็นอย่างไร?

ประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย มีเศรษฐกิจแบบเปิดและ พึ่งพาการค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก โดยร้อยละ 95.9 เศรษฐกิจภายในประเทศ พึ่งพาอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยอุสาหกรรมสำคัญคือ อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ เหล็กและเหล็กกล้า สำหรับภาคการเกษตร เริ่มลดบทบาทสำคัญลงเรื่อยๆ และตลาดการลงทุนจากต่างประเทศ

ค่อนข้างน้อยที่สุดในยุโรปเลยทีเดียว เพราะด้วยศักยภาพในการพัฒนา ที่มีกำลังจำนวนประชากรที่น้อย และขาดแคลนทรัพยากร ที่ใช้การในพัฒนาประเทศนั้นเอง ปัจจุบันได้เร่งพัฒนาการท่องเที่ยว

ให้เป็นส่วนช่วยในเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้ประเทศนี้มีจุดดึงดูด ทางการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ของยุโรปเลยทีเดียว

สรุปการท่องเที่ยวนอร์ทมาซิโดเนียเป็นอย่างไร?

ประเทศแห่งนี้มีความคลาสสิคทางธรรมชาติ ด้วยป่าเขาในช่วงฤดูหนาวนั้น จะปกคลุมไปด้วยหิมะนั้นเอง อีกทั้งหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ทั้งประเทศ มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และอยู่ร่วมกับธรรมชาติมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในยุโรป ที่ชื่นชอบอารยธรรมกรีก หรือโรมัน รวมถึงยุคสมัยต่างๆที่ผ่านมา

อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศแห่งนี้นั้นเอง หากใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ และศึกษาประวัติศาสตร์ จะต้องประทับใจกับประเทศเล็กๆแห่งนี้ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอันดึงดูด

ผู้คนทั่วทั้งโลกนั้นเอง จึงทำให้ มองว่า นอร์ทมาซิโดเนีย เป็นประเทศเล็กๆหนึ่ง ที่แตกออกมาจากประเทศยูโกสลาเวีย ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต หลังการจัดตั้งประเทศนี้

ยังแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ อย่างหนึ่งที่เป็นมาในอดีต ที่อาณาจักรแห่งนี้มีความยิ่งใหญ่ในอดีต จนถึงปัจจุบันนี้ที่นอร์ทมาซิโดเนีย ได้มีพื้นที่ดึงดูด และโปรโมทการท่องเที่ยว ที่ชวนให้ใครหลายคนจะต้องหลงใหล กับการเดินทางอย่างแน่นอน

ท่องเที่ยว สปาร์ตาร์

ดูหนังออนไลน์ฟรี