ที่เที่ยวดังในเอเชีย เกาหลีใต้ประวัติ เป็นอย่างไร?

ที่เที่ยวดังในเอเชีย เกาหลีใต้นั้น มีประวัติศาสตร์ชาติที่ยาวนาน และเกิดการผสมผสาน จนทำให้ทุกวันนี้เอง วัฒนธรรมของเกาหลี มีลักษณะที่เด่นชัดและสามารถ สร้างค่านิยมให้กับคนทั่วไปอีกด้วย ในอดีตนั้นเกาหลียังรวมกันเป็น อาณาจักรเดียวกัน ยังไม่ได้เริ่มการแบ่งแยกทางความคิด เหมือนกับในปัจจุบัน โดยเดิมทีมี 3 อาณาจักรใหญ่ๆ

ที่ปกครองพื้นที่เกาหลี จนกระทั่งการรวบรวม อาณาจักรทั้งสามเข้าไว้ด้วยกัน โดยมี โครกูรยอ แพ็กเจ และชิลลา ด้วยความแข็งแกร่งของอาณาจักรชิลลา ทำให้สามารถรวบรวมแผ่นดิน และจัดตั้งเป็นราชวงค์ใหม่ว่า อาณาจักรชิลลา

ในช่วงยุคนี้เองนับว่าเป็นช่วงรุ่งเรือง ของศาสนาพุทธที่เข้ามาเผยแพร่ ในบริเวณนี้นั้นเอง ต่อมาในปี ค.ศ. 918 ได้สถาปนาอาณาจักรโครยอ ซึงถือได้ว่าเป็นต้นแบบชื่อของประเทศ เกาหลีในปัจจุบันนั้นเอง และต่อมาเมื่อราชวงค์ลี

มีอำนาจในเวลาต่อมา จึงได้เปลี่ยนชื่ออาณาจักรใหม่ว่า อาณาจักรโซซ็อน มีที่ตั้งเมืองหลวงคือ ฮันยาง ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น กรุงโซลในปัจจุบัน มีลักธิขงจื้อ เป็นคติยึดในการปกครอง และการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันนั้นเอง

ในช่วงเวลานี้เอง ที่เกาหลีใต้มักจะสร้างซีรี่ย์หรือหนัง ที่บ่งบอกประวัติศาสตร์ตัวเองในช่วงเวลานี้ เพราะอาณาจักรโชซ็อนของเกาหลีนั้น มีความเจริญรุ่งเรือง อีกทั่งยังถือว่าเป็นยุคมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์

มากที่สุดอีกด้วยนั้นเอง ในช่วงเวลาดั่งกล่าวเกาหลีเอง ต้องพบกับภัยคุกคาม ไม่ว่าจะทางเหนือหรือทางใต้นั้นเอง ในยุคนั้นเองเกาหลีเหมือน เป็นตัวกลางที่ขั้นระหว่าง จีนและญี่ปุ่น ซึ่งสองประเทศนี้ ต่างอยากปกครองเกาหลีเอาไว้ แต่ด้วยสงครามที่กินเวลานาน จนในที่สุดญี่ปุ่นสามารถ ยึดครองเกาหลีได้ทั้งหมดในปี ค.ศ. 1910 นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่น

มีการพัฒนาเข้าสู่ยุคใหม่ วิทยาการทางทหารมีความทันสมัยกว่า จึงสามารถเอาชนะและล้มราชวงค์จากเกาหลีได้สำเร็จ จากนั้นญี่ปุ่นได้ปกครองเกาหลีนานถึง 30 ปี นับว่าเป็นเวลาที่ยาวนาน แนวคิดที่ญี่ปุ่นต้องการ ผนวกดินแดนเกาหลีนั้น มีความตั้งใจมาอย่างยาวนาน จนกระทั่งทำได้ในสิ้นสุด และการวางรากฐานปกครองนั้น ทำให้เกาหลีเองได้ถูกแบ่ง เหนือ กับ ใต้ ในเวลาต่อมานั้นเอง

ที่เที่ยวดังในเอเชีย เกาหลีใต้มี การแบ่งประเทศด้วยเหตุใด?

จากการปกครองของญี่ปุ่น ที่กินเวลายาวนานถึง 30 ปีนั้น ทำให้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมนั้น มีความใกล้เคียงชาวญี่ปุ่น และด้วยผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ฝ่ายญี่ปุ่นเองเริ่มจะอ่อนแอลง จากการโดนโอบล้อมโจมตีทุกที่ ทำให้ชาวเกาหลีดั่งเดิม ที่ไม่พอใจชาวญี่ปุุ่นจึงถึงขั้นรวมตัวกัน ต่อต้านญี่ปุ่นนั้นเอง จนกระทั่งญี่ปุ่นได้พ่ายแพ้สงคราม จึงต้องจำยอมปล่อยดินแดน

ที่ตนยึดครองมาทั้งหมด คืนให้กับประเทศดั่งเดิม จังหวะนี้เอง เกาหลีที่เหมือนเป็นขวดเปล่า หลังจากที่พ้นอำนาจญี่ปุ่น และด้วยโลกของเราได้เข้าสู่ยุคสมัย สงครามเย็น ทำให้เกาหลีนั้นเป็นที่จับตามองของ ระบอบการปกครองทั้ง 2 ขั้วปะทะกัน จึงทำให้คนในประเทศเกาหลี แบ่งออกเป็นสองแนวคิด ทางตอนเหนือเองเเกาหลีที่ติดกับจีน จึงได้อิทธิพลของจีนคอมมิวนิสต์

รวมถึงทางฝั่งสหภาพโซเวียต ที่ให้การซัพพอร์ตเกาหลีทางตอนเหนือ ส่วนทางใต้นั้นได้รับการสนับสนุน จากอเมริกา และยูเอ็นนั้นเอง จึงทำให้เกาหลีนั้นกลายเป็นสนามรบ ทางลิทธิความเชื่อนั้นเอง ประเทศได้ถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่าย

และสู้รบกันเป็นเวลานาน จนกระทั่งเซ็นสัญญาสงบศึกกัน ที่เส้นขนานที่ 38 ปัจจุบันมันได้กลายเป็นเส้นแบ่งการปกครอง โดยที่เขตแดนนี้เองจะเป็น เขตปลอดทหาร DMZ (Demilitarized Zone) ตั้งแต่นั้นมาเกาหลีใต้ จึงได้ปกครองด้วยระบอบ ประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุขนั้นเอง จากการก่อตั้งประเทศ เหนือ และใต้นั้นเอง ทำให้เกาหลีใต้ที่มีทรัพยากรน้อยกว่า

ต้องพบกับสภาวะเศรษฐกิจ ที่ยากลำบากมาโดยตลอด แต่เกาหลีใต้เองถึงแม้จะยากลำบากในช่วงแรก แต่ก็ได้รับทุนสนับสนุนช่วยเหลือ จากประเทศโลกเสรีอย่างสหรัฐนั้นเอง จึงทำให้เกาหลีใต้เองตั้งตัวได้ และพัฒนาไปไกลจนถึงปัจจุบันนั้นเอง ที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ และยังก้าวขึ้นมาเป็นแถวหน้าในเอเชียอีกด้วย

ที่เที่ยวดังในเอเชีย

เกาหลีใต้สถานที่ท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง?

เกาหลีใต้นั้นนับว่าเป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่มีธรรมชาติอันสวยงาม และถือว่าเป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไป และความเจริญของเกาหลีใต้ ได้ปรับตัวให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสังคมเมืองที่ขยายมากขึ้นนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวของเกาหลี อันเป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยว ต่างเดินทางกันมาเที่ยว สถานที่แรกคือ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มี

ความเก่าแก่และคุณค่ากับประวัติศาสตร์ ของเกาหลีนั้นเอง หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์ ให้อยู่ภายในเมืองร่วมกันได้นั้นเอง หมู่บ้านโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ กรุงโซล นั้นเอง สถานที่ต่อไปคือ ย่านช้อปปิ้งเมียงดง หรือ มยองดง เป็นย่านช้อปปิ้งที่คึกคักอย่างมาก ตลอดเส้นทางนั้นเต็มไปด้วย ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ นักท่องเที่ยวรวมทั้งคนในพื้นที่ ต่างเดินทางมาท่องเที่ยวกันที่นี้

สถานที่ยอดฮิตแห่งนี้ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ได้มากกว่า 1 ล้านคนต่อวันเลยทีเดียว นับว่าย่านนี้ไม่หลับใหลอย่างแน่นอน เราไปกันต่อที่ เกาะเชจู เป็นอีกเกาะหนึ่งที่ ผู้คนนิยมมาท่องเที่ยวกัน เพราะด้วยบรรยากาศของชายหาด ทะเล น้ำตก ถ้ำ และการปีนหน้าผา นับว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่ครบครันเลยทีเดียว อีกทั่งเกาะแห่งนี้ได้รับฉายาว่า เป็นฮาวายแห่งเกาหลีอีกด้วย

ด้วยที่ตั้งของเกาะนั้น เกิดจากภูเขาไฟขนาดใหญ่ ที่สุดของเกาหลีนั้นเอง สถานที่สุดท้ายคือ เกาะนามิโซม (Namiseom Island) เป็นเกาะอันแสนโรแมนติก ชื่อดังของเกาหลีใต้ที่ทั่วโลกต่างรู้จัก เพราะสถานที่เป็นที่ถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง Winter sonata

ซีรี่ย์ยอดฮิตที่มาพร้อมกับสถานที่นี้อัน แสนโรแมนติกกินใจผู้ชม มาอย่างยาวนาน จึงทำให้เกาะแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ชื่อดังไปในที่สุด ความสวยงามของต้นไม้ ที่เปลี่ยนสีตามฤดูกาล อย่างในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

จะกลายเป็นสีเหลืองทองอันงดงามนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังมีสถานที่ยอดฮิตอีกมากมาย อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศแห่งนี้ หากใครที่ชื่นชอบวัฒนธรรมเกาหลี จะต้องชอบการเดินทางมาที่ ต้นตำรับแห่งนี้ อันเป็นที่รู้จักไปทั่วนั้นเอง

ที่เที่ยวดังในเอเชีย

ปัจจุบันเกาหลีใต้เป็นอย่างไรบ้าง?

จากจุดเริ่มต้นที่เป็นประเทศ อดยาก ยากจน จากพิษภัยสงครามที่เกิดขึ้น ภายในเกาหลีเองที่ทำลาย ผู้คนเกาหลีด้วยกันเอง ในช่วงแรกหลังจบสงครามเกาหลีแล้ว เกาหลีใต้เองที่ได้รับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ความยากจนและเศรษฐกิจของประชน เรื่องการเมืองในประเทศเอง ก็รุนแรงไม่แพ้กัน เพราะมีการปกครองด้วยระบอบเผด็จการ

อยู่หลายปีที่อาศัยการคอรัปชั่น ภายในหน่วยงานรัฐบาล และกองทัพนั้นเอง ที่มีบทบาทในการเมืองมาโดยตลอด จนกระทั่งมาถึงจุดที่ประชาชน ออกมาต่อต้านกันการปกครอง ที่ไม่เป็นธรรมสำหรับเขาพวก รวมถึงอนาคตของเกาหลีใต้ด้วย

ที่อยู่ในสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีนัก หลังจากการลุกฮือของประชาชน ทำให้เผด็จการอยู่ไม่ได้ และประชาชนมีบทบาทและอำนาจ ในการปกครอง จนสามารถเปลี่ยนโฉมเกาหลีใต้ มาถึงปัจจุบันนี้นั้นเอง ที่มีการพัฒนาหลายๆด้าน โครงสร้างทางเศรษฐกิจต่างๆนั้น มีความคล้ายทางฝั่งญี่ปุ่น ที่ถือว่าเป็นคู่แค้นกันมาตั้งแต่เนินนาน เกาหลีเป็นทั้งฮับส่งออกสินค้า เทคโนโลยี รวมทั้งการส่งออกวัฒนธรรม

อันเป็นตัวสร้างเม็ดเงินให้กับเกาหลีใต้เป็นอย่างมาก ทุกวันนี้ทั่วโลกต่างรู้จักประเทศเกาหลีใต้ ผ่านอาหารหรือแม้กระทั่งดารา ศิลปินไอดอล เกิร์ลกรุ๊ปต่างๆนั้นเอง ความประสบความสำเร็จนี้ ทำงานในรูปแบบลักษณะของสื่อ ที่ถือว่ามีอิทธิพลอย่างมาก อันเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ จนทำให้ทุกวันนี้ชื่อของเกาหลีใต้นั้น อยู่บนแถวหน้าของเอเชียเลยทีเดียว

สรุปการเดินทางไปเที่ยวที่เกาหลีใต้เป็นอย่างไรบ้าง?

ด้วยอิทธิพลวัฒนธรรมเกาหลีใต้นั้น สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล รวมทั้งการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ภายในประเทศนั้นเต็มไปด้วย สถานที่ต่างๆอันบ่งบอกถึง วัฒนธรรมเกาหลีทั้งนั้น แม้กระทั่งร้านกาแฟเอง ก็ยังเป็นร้านที่ซีรี่ย์ชื่อดังมาถ่าย เลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เหล่าแฟนๆที่ชื่นชอบซีรี่ย์นั้น มาท่องเที่ยวตามซีรี่ย์นั้นเอง จึงเป็นอีกทัวหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะของเกาหลีเอง ที่มีนักท่องเที่ยวต่างๆ นิยมมาเสพบรรยากาศ ความเป็นเกาหลีใต้ถึงแผ่นดินใหญ่ เปรียบเสมือนดินแดนในฝัน ที่เราอยู่ในซีรี่ย์เกาหลีนั้นเอง จึงทำให้ มองว่า เกาหลีใต้ นั้นเป็นประเทศที่ส่งออกวัฒนธรรม

ทำให้ประเทศเป็นที่รู้จักของคนไปทั่ว และยังสนับสนุนการท่องเที่ยว ให้ประเทศของตัวเองมีสิ่งที่น่าสนใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศ ของความเป็นเกาหลีใต้ ถือมีความเจริญอยู่ในแถวหน้า ของภูมิภาคเอเชียนั้นเอง หากใครที่ชื่นชอบศึกษาประวัติศาสตร์ และศึกษาวัฒนธรรมแล้วละก็ เกาหลีใต้นั้นเป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่ตอบโจทย์สำหรับการท่องเที่ยวของคุณอย่างแน่นอน

รวมหนังสุดซึ้ง

ที่เที่ยวในภูฎาน