เที่ยวที่อิสราเอล อิสราเอล ประวัติ เป็นอย่างไร?

เที่ยวที่อิสราเอล อิสราเอลนั้น กว่าจะเป็นประเทศได้จนถึงทุกวันนี้ เดิมทีชาวอิสราเอลมีอีกชื่อหนึ่ง ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าชาวยิว ซึ่งชาวยิวนั้นมีเชื้อสายเก่าแก่ มาตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ ตามตำนานโมเสก โดยผู้นำชาวยิวที่ชื่อว่า โมเสก ที่ได้นำทาสชาวยิวหนี ออกจากอาณาจักรอียิปต์ เพื่อไปยังดินแดนใหม่

ตามที่พระเจ้าประทานดินแดน ให้กับพวกเขานั้นเอง จนกระทั่งต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้ง 2 ชาวยิวได้ถูกไล่ล่ากวาดล้าง โดยนาซีเยอรมันภายใต้การนำของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ที่มีความเกลียดชังชาวยิวอย่างมาก

ด้วยเหตุผลที่เชื่อว่าชาวยิวเป็น ต้นต่อให้เยอรมันแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และยังทำให้ชาวเยอรมันไม่พอใจ ที่ตนเองเสียประโยชน์ในด้านต่างๆ จึงทำให้ชาวยิวจำนวนมาก ต้องหนีตายไปยังดินแดนอื่นๆ

จนกระทั่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ทางประเทศผู้เป็นอาณานิคมอย่างอังกฤษ ได้จัดแจงพื้นที่ตะวันออก กลาง ที่ซึ่งเคยเป็นดินแดนของปาเลสสไตล์มาก่อน แต่ได้ถูกชาวตะวันตกเข้ามาจัดแจ้ง

จนกลายเป็นปัญหาให้กับชาวยิวในเวลาต่อมา หลังจากที่ชาวยิวได้พิ้นที่ดั่งเดิมกลับคืนมา อย่างเมืองเยซูซาเลม ที่ถือว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก สำหรับศาสนายิวที่เคร่งเครัด ในความเชื่อที่ว่าดินแดนแห่งนี้

คือดินแดนแห่งพระเจ้า จึงทำให้ชาวยิวจากทั่วดินแดนต่างๆ อพยพกันเข้ามายังพื้นที่นี้เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวที่อพยพมาจากยุโรป หรือประเทศอาหรับต่างๆ หลังจากที่มีประชากรรวมตัวกันหนาแน่นแล้ว

จึงทำให้ประเทศรอบข้างอย่าง อียิปต์ ที่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ และทางด้านพื้นที่นั้นเอง จึงทำให้เหล่าพันธมิตรของอียิปต์ ไม่ว่าจะเป็น ซีเรีย จอร์แดน และปาเลสสไตล์ จึงเกิดเป็นสงคราม

ถึงแม้อิสราเอลจะเพิ่งตั้งประเทศกันไม่นาน และมีพื้นที่ในประเทศขนาดเล็ก ก็สามารถจัดการกับ ชาติในตะวันออกกลางได้อย่างสบาย ด้วยการข่าวของอิสราเอล ที่รู้ว่าอียิปต์จะทำการโจมตี

ทางอิสราเอลจึงเลือกที่จะเริ่มก่อน ด้วยการโจมตีอย่างสายฟ้าแลบ จึงทำให้อียิปต์และประเทศพันธมิตรของเขา พ่ายแพ้ต่ออิสราเอล อย่างราบคาบในเวลาเพียงแค่ 6 วันเท่านั้น

ก่อนที่จะมีการเซ็นต์สัญญาสงบสึกกัน ภายใต้ประเทศมหาอำนาจ ที่เขามาเป็นตัวกลางในการจัดการปัญหานั้นเอง จึงทำให้อิสราเอล เป็นประเทศจนถึงทุกวันนี้ ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวของคนในชาตินั้นเอง

เที่ยวที่อิสราเอล

เที่ยวที่อิสราเอล มี ความเข้มแข็งสามารถเอาชนะ ประเทศรอบข้างได้อย่างไร?

จากการเกิดขึ้นของประเทศ อิสราเอลนั้น ถ้าเทียบกับประเทศรอบข้าง อย่างประเทศอียิปต์นั้น ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าอิสราเอลอย่างมาก รวมทั้งประเทศโดยรอบอิสราเอลนั้น มีการก่อตั้งประเทศกันมาก่อนแล้ว จึงทำให้ประเทศรอบข้าง มีความพร้อมมากกว่าในเรื่องศักยภาพ แต่ทว่าทำไมอิสราเอล ที่เพิ่งก่อตั้งประเทศได้ไม่นาน

แต่กลับเอาชนะประเทศพันธมิตรของอียิปต์ ได้โดยง่ายดาย นั้นก็เพราะว่าชาวยิวเองนั้น มีความรู้่ความสามารถ ในหลายๆแขนงและยังเชื่อมั่นในอุดมการณ์ ในการต่อสู้เพื่อชาวยิวด้วยกันเอง

เนืองจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ ที่ชาวยิวถูกกวาดล้างและถูกขับไล่ จึงเหมือนเป็นบทเรียนอัน ส่งให้ชาวยิวต้องสู้เพื่อปกป้อง แผ่นดินของตัวเองที่้เป็น ดินแดนศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ดั่งเดิม

ที่พวกเขาเคยปกครองนั้นเอง อีกทั่งชาวอิสราเอลนั้น มีบุคคลากรที่มีความสามารถ ในแต่ละด้านๆมารวมกัน จึงทำให้ประเทศอิสราเอล ถึงแม้จะมีขนาดประเทศที่เล็กกว่า

แต่ก็รับมิอหลายๆประเทศพร้อมกันได้ และมีความสามารถในทางด้านการรบอีกด้วย หลังจากสงคราม 6 วันนั้น ทำให้ประเทศอื่นๆในดินแดน ตะวันออกกลาง

ต้องมองประเทศอิสราเอลซะใหม่ ถึงแม้ความขัดแย้งจะผ่านมาแล้ว หลายชั่วอายุคนก็ตาม แต่ว่าปัญหาความขัดแย้ง ทางด้านพื้นที่นั้นก็ยังคงมีอยู่ จนถึงปัจจุบันที่แข่งขันกันในเรื่องผลประโยชน์

ซึ่งแต่ละประเทศนั้นย่อม ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดและปกป้องผลประโยชน์ของชาติ จึงทำให้เราเห็นความสามารถ ของชาวยิวที่สามารถต่อสู้เพื่อดินแดนของตัวเอง รวมทั้งความรักกันของเชื้อชาติ ที่ร่วมกันสร้างให้ประเทศอิสราเอล นั้นยิ่งใหญ่จนมาถึงทุกวันนี้นั้นเอง

เที่ยวที่อิสราเอล

อิสราเอล สถานที่ท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง?

ประเทศอิสราเอลนั้น มีพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ อันเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก และยังเป็นเมืองศูนย์รวมศรัทธาอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ อันสวยงามไม่แพ้ประเทศอื่นๆอย่างแน่นอน สถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นไฮไลท์ ของอิสราเอลที่ทางเรา จะแนะนำมีอะไรบ้าง สถานที่แรกคือ กรุงเยซูซาเล็ม เป็นเมืองหลวงของประเทศอิสราเอล

และยังมีความเก่าแก่ที่สุด แห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ เพราะเมืองนี้ยังเป็นต้นกำเนิดศาสนาคริสต์ และยังเป็นความเชื่อของศาสนาอิสลาม อีกด้วยที่ว่าเมืองนี้ยังเป็นเมืองที่ นบีมุฮัมมัด

ถูกรับขึ้นสวรรค์อีกด้วย จึงทำให้เมืองแห่งนี้มีความหลากหลาย ทางศาสนาไม่ว่าจะเป็น คริสต์ อิสลาม และ ยูดาห์ เมืองแห่งนี้เต็มไปด้วย สถาปัตยกรรมยุคกลาง ที่เป็นกำแพงอันเก่าแก่

ปกป้องเมืองนี้มาหลายชั่วอายุคน รวมถึงศาสนสถานต่างๆในเมือง อันศักดิ์สิทธิ์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตชาวคริสต์ ต้องมาท่องเที่ยวเมืองแห่งนี้ สถานที่ต่อไป ทะเลสาบเดดซี (Dead sea)

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ อันมหัศจรรย์ความงดงาม ที่เป็นทะเลที่มีความสวยงาม แต่ว่าความสวยงามนั้น ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในทะเลสาบนี้ เพราะว่าทะเลสาบแห่งนี้ มีความเค็มอย่างมาก

เค็มมากกว่าน้ำทะเลปกติถึง 6 เท่า นอกจากนี้ยังมีความลึกถึง 400 เมตร ด้วยความเค็มนี้ จะทำให้ตัวของเราลอย อยู่เหนือบนน้ำตลอด เพราะความหนาแน่นของเกลือนั้นเอง

เราไปกันต่อที่ ป้อมปราสาทมาซาด้า (Masada Fortress) เป็นป้อมปราการที่มีความเก่าแก่ถึง 2,000 ปี ตั้งอยู่กลางทะเลทราย ซึ่งในปัจจุบันยังคงเพียงฐานของกำแพง ด้วยการพุพังไปตามกาลเวลา

แต่สถานที่แห่งนี้ยังมีกระเช้า พาเราให้เห็นวิวจากมุมสูง เห็นทะเลเดดซีที่ทอดยาวอีกด้วย สถานที่แห่งนี้ยังมีความสำคัญ กับชาวอิสราเอลอย่างมาก โดยปัจจุบันเป็นสถานที่สาบานตน

ของเหล่าทหารใหม่ที่ต้องประจำการ เพราะในอดีตป้อมแห่งนี้ เป็นการต่อสู้ของชาวยิวกับชาวโรมัน ที่ต่อสู้จนตัวตายไม่ยอมแพ้นั้นเอง การปฎิญานตนจึงเหมือนเป็นการ

แสดงความเคารพเกียรติในครั้งนั้นนั่นเอง สถานที่สุดท้ายนั้นคือ เมืองเทลอาวีฟ (Tel Aviv) เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ดู แตกต่างไปจากเมืองอื่นๆในประเทศ เพราะว่าเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่

มีเทคโนโลยีรวมทั้งนวัตกรรมต่างๆ ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ใน ฮองกงกลางทะเลทราย เมืองแห่งนี้เป็นเมืองเศรษฐกิจของประเทศ อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ภายในเมืองเราได้เห็น ความทันสมัยหรูหรา ไม่แพ้เมืองอื่นๆในประเทศที่เจริญแล้ว เมืองแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ประจำเมือง รวมถึงสวนสาธารณะ อันเป็นไฮไลท์ของเมืองนี้อีกด้วย สถานที่ท่องเที่ยวของอิสราเอล ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมาก ในประเทศอันมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ และเป็นมรดกของโลกอีกด้วย 

เที่ยวที่อิสราเอล

ปัจจุบันอิสราเอลเป็นอย่างไร?

จากการก่อตั้งประเทศมาแล้ว 73 ปี นับว่าชาวยิวต้องผ่าน เรื่องราวประวัติศาสตร์อันโหดร้าย รวมถึงดินแดนของตนเอง การต่อสู้ของชาวยิวนั้นมีมา ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ด้วยเดิมทีเป็นกลุ่มเร่ร่อน ในดินแดนตะวันออกกลาง แต่ว่าภายหลังได้เริ่มมีการตั้งรกราก รวมถึงพัฒนาวิทยาการต่างๆ จนกลายเป็นเมืองใหญ่สำหรับค้าขาย

นับว่าชาวยิวมีพื้นเพสำหรับการค้าขาย มาแต่โบราณไม่แพ้ชาวจีนเลยทีเดียว จนกระทั่งการต่อสู้เพื่อได้มา ของดินแดนที่เป็นของชาวยิวจริงๆ หลังจากที่ได้เช่าพืนที่ดั่งกล่าว จากการที่ UN

ได้ร่วมเห็นให้ชาวยิว อพยพมาอยู่ยังพื้นที่ดั่งกล่าว จนทำให้เกิดปัญหากับ เจ้าของพื้นที่ดั่งเดิมร่วมทั้ง ประเทศรอบข้างที่สูญเสียผลประโยชน์ ด้วยการแข่งขันและการต่อสู้ จึงทำให้ อิสราเอลนั้น

มีศักยภาพที่ถัดเทียม ประเทศมหาอำนาจเลยก็ว่าได้ เพราะชาวยิวนั้นมีความสามารถ ทางด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงวิทยาการต่างๆ จึงทำให้ประเทศเล็กๆ อย่างอิสราเอลนี่มีความเจริญ

ขึ้นมาในเวลาไม่นานนั้นเอง ปัจจุบันอิสราเอลเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์อย่างมาก เพราะด้วยมีการใช้เทคโนโลยี บวกกับความรู้วิทยาการต่างๆ มาใช้ร่วมกันจึงทำให้เป็น

ประเทศผู้ผลิตยารักษาขายให้กับทั่วโลก อีกทั้งประเทศอิสราเอลเอง ยังมีความเชี่ยวชาญทางด้าน การเกษตรอินทรีย์อีกด้วย ด้วยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามา มาส่วนช่วยในการเพาะปลูก

จึงทำให้มีผลผลิตมากเพียงพอที่ จะทำให้ประชากรไม่อดตาย อีกทั้งยังส่งขายยังต่างประเทศอีกด้วย ทั้งๆที่ดินแดนที่เพาะปลูกนั้น เป็นเพียงทะเลทรายและดินแดนว่างเปล่า มานานหลายศตวรรษนั้นเอง ด้วยความก้าวหน้าต่างๆ จึงทำให้ประเทศนี้มีความก้าวหน้าอย่างมากนั้นเอง

สรุปการเดินทางไปเที่ยวอิสราเอล เป็นอย่างไร?

อิสราเอลนั้นเป็นประเทศ ที่มีความน่าสนใจอย่างมาก ทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงวิทยาการต่างๆ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว อันเป็นมรดกจากประวัติศาสตร์ ที่ยังคงได้รับการดูแลเป็นเวลานาน

รวมถึงเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นเมืองหลวงอันเป็น ศูนย์รวมจิตใจของชาวยิว ที่ร่วมกันพัฒนาประเทศ จนเป็นถึงทุกวันนี้นั้นเอง การมาเที่ยวที่นี้เราจะได้เห็น โลกสองใบที่มีความแตกต่างกัน

ระหว่างอดีตที่เป็นสถาปัตยกรรม ในประวัติศาสตร์ กับอนาคต ที่เป้นรูปแบบเมืองอันหรูหรา ที่ดูแปลกตาไปจากสิ่งที่ ทุกคนทั้งโลกเห็นอิสราเอลอย่างแน่นอน หากใครที่ชอบการท่องเที่ยวศึกษาประวัติศาสตร์ นับว่าห้ามพลาดเลยทีเดียว

จึงทำให้มองว่า อิสราเอล เป็นประเทศอันศักดิ์สิทธิ์ อย่างที่ชาวยิวศรัทธาและต่อสู้เพื่อได้มา จากนั้นเขาได้ร่วมกันผลักดัน ต่อสู้กับประเทศอื่นๆ หลังจากที่พวกเขาถูกรังแก

จากชนชาติอื่นๆและต้องอพยพหนีอยู่ตลอด จนทำให้ชาวยิวเมื่อตั้งตัวได้แล้ว ก็สามารถพิสูจน์ความสามารถให้กับโลก สิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลง โลกเราในปัจจุบัน ของชาวยิวที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จต่างๆ ที่ทำให้เห็นกันในปัจจุบันนั้นเอง

เที่ยวที่อเมริกา

รวมหนังสุดล้ำ