เที่ยวยุโรปตะวันออก อาเซอร์ไบจานประวัติเป็นอย่างไร?

เที่ยวยุโรปตะวันออก อาเซอร์ไบจานตั้งอยู่ในประเทศแถบเทือกเขา คอเคซัส อันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างยุโรปตะวันออก กับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีอาณาเขตตะวันออกที่จรดกับทะเลแคสเปียน ทิศเหนือติดต่อกับประเทศรัสเซีย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับจอร์เจีย ทิศตะวันตกติดต่อกับอาร์มีเนีย และทางใต้ติดต่อกับอิหร่าน ครั้งหนึ่งนั้นอาเซอร์ไบจาน

เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต ในช่วงสงครามเย็นอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ ที่ดีทางด้านตะวันออก ที่เชื่อมต่อกับดินแดนในยุโรปนั้นเอง ภูมิประเทศส่วนใหญ่นั้นเป็นเทือกเขาที่ขรุขระ ทางภาคเหนือติดกับแม่น้ำ The Greater Caucasus ซึ่งมียอดเขา Mount Bazardyuzyu เป็นภูเขาสูงที่สุดในประเทศ ส่วนเทือกเขา The Lesser Caucasus เป็นพรมแดนด้านตะวันออกเฉียงใต้

ภาคกลางของประเทศ จึงเป็นที่ราบลุ่มสำคัญ ที่ประกอบไปด้วยลุ่มน้ำ Aras Kura และที่ราบตรงทะเลสาบ Caspian นั้นเอง ในอดีตนั้น ชาวอาเซอร์ไบจานสืบเชื้อสายมาจากชนชาติ เซลจุคเติร์ก ( Seljuk Turks ) และชาวเปอร์เซียโบราณ

ที่ในอดีตนั้นมีที่ตั้งในบริเวณนี้นั้นเอง ซึ่งมีการสันนิฐานว่าที่มีของชื่อประเทศ มาจากภาษาเปอร์เซียโบราณ ซึ่งมีความหมายว่า ( ดินแดนแห่งไฟ ) เพราะด้วยดินแดนแถบนี้ มีความอุดมสมบูรณ์ในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของศาสนา โซโรอัสเตอร์ ( Zoroaster ) ซึ่งเป็นกลุ่มเชื้อชาติบูชาไฟ ต่อมาชาวเปอร์เซียที่อยู่ในดินแดนบริเวณนี้ ได้ถูกชาวเติร์กยึดครองในช่วงศตวรรษที่ 7

ทำให้ได้รับวัฒนธรรมมุสลืม ซึ่งเป็นศาสนาที่เพิ่งเกิดขึ้นในดินแดนเอเชียกลาง อีกทั้งยังได้รับวิทยาการอื่นๆ รวมถึงภูมิปัญญาต่างๆ จนกระทั่งดินแดนในแถบนี้ ได้ถูกชาวมองโกลยึดครอง ในช่วงศตวรรษที่ 13 -15 จากนั้นก็ผลัดเปลี่ยนผู้ปกครอง ในดินแดนแถบนี้มาตลอด ไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ๊ย หรือออตโตมัน ในช่วงเข้าสู่ศตวรรษที่ 16 อาเซอร์ไบจานรับศาสนาอิสลาม นิกาย ชีอะห์

เป็นนิกายเป็นประจำชาตินั้นเอง จากนั้นต่อมาอาเซอร์ไบจาน ได้แยกตัวจากออกจากอาณาจักรเปอร์เซีย และได้เริ่มออกสำรวจทรัพยากรน้ำมัน ซึ่งในยุคนั้นกำลังเป็นที่ต้องการของโลก หลักจากที่อาเซอร์ไบจานแยกตัวออกมาได้ไม่นาน

ก็ได้ถูกกองทัพแดงของพรรคบอลเชวิค ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียเปลี่ยนระบอบการปกครอง หลังจากที่กองทัพแดงบุกทางตอนเหนือ ทำให้ประเทศนี้ได้ถูกรวมเข้าเป็นสหภาพโซเวียตในเวลาต่อมา และได้รับเอกราชต่อมาในปี 1991 ซึ่งเป็นเวลาหลายสิบปีกว่า ประเทศแห่งนี้จะได้รับเอกราช หลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายนั้นเอง

เที่ยวยุโรปตะวันออก

เที่ยวยุโรปตะวันออก อาเซอร์ไบจานมีความสำคัญอย่างไรในภูมิภาคนี้?

ประเทศเล็กๆแห่งนี้ มีทรัพยากรมากอยู่ใต้ดินแดนแห่งนี้ ด้วยในอดีตนั้นดินแดนตะวันออก เรียกได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์สูงอย่างมาก เพราะด้วยซากอินทรีย์มากมาย ที่ถูกกดทับไว้เป็นเวลาหลายล้านปี ได้เปลี่ยนมาเป็นน้ำมัน หรือทรัพยากรธรรมชาติ ที่สำคัญอย่างหนึ่งของโลกนั้นเอง โดยเฉพาะน้ำมัน ที่ทำให้ประเทศแห่งนี้เติบโตจากการผลิต และส่งออกเป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศนั้นเอง

ในช่วงสงครามเย็นนั้นที่สหภาพโซเวียต ได้เลือกยึดครองประเทศนี้ก็เพราะ เป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมัน ที่เอาไว้ใช้หล่อเลี้ยงกองทัพสหภาพโซเวียตนั้นเอง เพราะด้วยในช่วงเวลานั้นเอง เป็นช่วงสงครามเย็นที่ขั้วอำนาจของทั้งสองฝ่าย

ต่างแข่งขันกันในหลายๆด้าน จึงต้องมีการแย่งชิงทรัพยากร ในการพัฒนาหรือการผลิตนั้นเอง ด้วยความใหญ่ของสหภาพโซเวียต จึงต้องการทรัพยากรเป็นอย่างมาก เพื่อมาหล่อเลี้ยงผู้คนในประเทศนั้นเอง รวมถึงสงครามตัวแทนในพื้นที่ต่างๆด้วยนั้นเอง นับว่าอาเซอร์ไบจานมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และมีความสัมพันธ์ร่วมกันในภูมิภาคนี้

กับประเทศอื่นๆรอบข้างที่มีประวัติมาอย่างยาวนานนั้นเอง อีกทั้งในปัจจุบันนั้นเอง ยังคงเป็นประเทศในแถบยุโรปตะวันออก ที่มีการเชื่อมต่อกันระหว่างสองทวีป นับว่าเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมที่น่าสนใจ และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่บ่งบอกถึงสองวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีด้วยนั้นเอง

อาเซอร์ไบจานสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างไร?

อาเซอร์ไบจานนั้นมีอารยธรรมที่เก่าแก่ มาตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์ ทำให้ประเทศนี้เต็มไปด้วย โบราณสถานหรือพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ ที่ร่วมกับประเทศใกล้เคียงนั้นเอง นอกจากนี้ยังพาให้เห็นความเจริญ ของประเทศผู้ค้าน้ำมันมาอย่างยาวนาน ทำให้สถาปัตยกรรมของที่นี้ มีทั้งโลกยุคใหม่และยุคเก่า ผสมผสานกันนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวแรกคือ เมืองเก่าบากู ( Baku Old City )

เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุด เมืองแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยกำแพงหิน ล้อมเอาไว้เพื่อป้องกันเมืองในอดีต เมืองแห่งนี้จึงดูมีความคลาสสิค นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญอย่าง ปราสาทเซอร์วานซาห์ส ( Palace of the Shrivanshahs ) ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น ในช่วงศตวรรษที่ 15 และได้รับการยกย่องเป็น หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดใน

อาเซอร์ไบจานนั้นเอง ภายในมีการเก็บบันทึก รวบรวมสิ่งของมากมายในอดีต จัดเก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมนั้นเอง นับว่าเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศนี้เลยทีเดียว อีกทั้งยังมี หอคอยไมเด็น ( Maiden Tower )

เป็นหอคอยเก่าแก่ที่อยู่คู่ กับเมืองนี้มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ซึ่งเป็นหอคอยที่มีความเก่าแก่ และคลาสสิคอย่าง มากเลยทีเดียว ด้วยทั้งสองสถาปัตยกรรมที่กล่าวมานั้น ล้วนได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก

หากใครที่ชอบศึกษาประวัติศาสตร์ จะต้องชอบเมืองนี้อย่างแน่นอน สถานที่ต่อไปคือ บากู บูเลอร์วาร์ด ( Baku Boulevard ) ที่แห่งนี้เป็นทางเดินริมทะเล แคสเปียน ที่มีมาอย่างยาวนานนับร้อยปี ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทางเดินริมทะเล

ที่ยาวที่สุดในโลกเลยทีเดียว เพราะด้วยทะเลแคสเปียนนั้น เป็นทะเลปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นเอง และยังได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ตลอดการเดินริมทะเลได้ ทำให้ได้รับบรรยากาศ เดินรับลมริมทะเลนั้นเอง อีกทั้งยังมี บากูอาย ( Baku Eye ) ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมทะเลแห่งนี้นั้นเอง ทำให้บรรยากาศของที่นี้ มีอะไรมากกว่าการเดินรับลมริมทะเลนั้นเอง

เราไปกันต่อที่ เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ เซ็นเตอร์ ( Heydar Aliyev Center ) ประเทศแห่งนี้ไมได้มีเพียง เมืองเก่าแก่โบราณเพียงอย่างเดียว ยังมีเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังอย่าง ซาฮา ฮาดิด ( Zaha Hadid ) ลักษณะรูปทรงของสถาปัตยกรรม คล้ายกับคลื่นสีขาว ภายในมีการจัดแสดงโชว์วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของประเทศนี้นั้นเอง

ที่แห่งนี้มีความทันสมัยอย่างมาก เป็นสถาปัตยกรรมที่ประเทศนี้ ภาคภูมิใจกับสถาปัตยกรรม ในยุคใหม่ที่เหมือนกับจินตนาการนั้นเอง สถานที่สุดท้ายคือ อุทยานแห่งชาติโกบุสตาน ( Gobustan National Park )

ที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมือง โกบุสตาน ที่แห่งนี้เป็นเขตอุทยาน ที่เป็นแหล่งโคลนภูเขาไฟ ประเทศนี้ได้รับการขึ้นชื่อว่า มีภูเขาไฟโคลนกว่า 400 ลูก นับว่ามีเยอะที่สุดในโลกเลยทีเดียว บ้างจุดนั้นโคลนยังมีความเดือด

หากเดินเข้าไปชมใกล้ๆ อาจเกิดอันตรายเข้าให้ได้ เพราะถึงแม้จะเป็นโคลน แต่ก็เป็นลาวาที่เกิดจากใต้ ความร้อนของภูเขาไฟนั้นเอง อีกทั้งพื้นที่แห่งนี้ยังให้ความรู้สึก เหมือนอยู่บนดวงจันทร์ เพราะด้วยพื้นที่สภาพอากาศแห้งแล้งของทีนี้ ทำให้ดูมีลักษณะคล้ายดวงจันทร์นั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวของอาเซอร์ไบจาน ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมาก ที่ทำให้เราได้รู้จักประเทศนี้มากขึ้น รวมถึงได้รับประสบการณ์ดีๆ จากการท่องเที่ยวครั้งนี้ได้อย่างเต็มอิ่มนั้นเอง

เที่ยวยุโรปตะวันออก

ปัจจุบันอาเซอร์ไบจานเป็นอย่างไร?

จากการส่งออกน้ำมันและก๊าชธรรมชาติ จากทะเลแคสเปียนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้อาเซอร์ไบจานมีกำลังส่งออกน้ำมัน เป็นอันดับ 3 ของโลกนั้นเอง แต่เศรษฐกิจของอาเซอร์ไบจาน กำลังจะปรับตัวไปสู่ตลาดการลงทุนที่เสรีมากขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนยุคสมัย ที่คนไปใช้พลังงานทดแทนแล้วนั้นเอง ทำให้ความนิยมในน้ำมันลดน้อยลงนั้นเอง

แต่ทว่าอาเซอร์ไบจานมีคู่ค้า จากประเทศพันธมิตรใกล้เคียง อีกทั้งยังมีการท่องเที่ยวมาเพิ่มอัตรา การเติบโตเศรษฐกิจในประเทศ ให้มีการพัฒนามาอย่างยั่งยืนนั้นเอง

สรุปการท่องเที่ยวอาเซอร์ไบจานเป็นอย่างไร?

ดินแดนแห่งอารยธรรม ที่ร่วมสมัยระหว่างยุโรปและเอเชียเข้าด้วยกัน ที่ถ่ายทอดผ่านสถาปัตยกรรม หรือแม้กระทั่งวิธีชีวิตผู้คน ที่ได้รับการถ่ายทอดมาเป็นเวลานานนั้นเอง ทำให้ที่แห่งนี้ยังคงสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม และธรมมชาติที่อยู่ควบคู่ กันมาอย่างยาวนานนั้นเอง อีกทั้งยังพาให้เห็นการอยู่ร่วมกันของ สองศาสนาที่อยู่ร่วมกัน ผ่านประวัติศาสตร์การปกครอง

มาอย่างยาวนานนั้นเอง หากใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ จะต้องชอบการท่องเที่ยวประเทศนี้อย่างแน่นอน จึงทำให้ มองว่า อาเซอร์ไบจาน เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจ ในแง่ของประวัติศาสตร์ที่มีดินแดน

อยู่ท่ามกลางเส้นแบ่งทวีป ที่มีการติดต่อส่งผ่านอารยธรรมกันมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มี ความก้าวหน้าทางวิศวกรรม ในโลกตะวันออกกลางเลยทีเดียว ทำให้ประเทศแห่งนี้มีความน่าดึงดูด แก่การมาท่องเที่ยวนั้นเอง

ดูหนังออนไลน์hd

ทริปเที่ยวยุโรป